Vi gillar!

Här listar vi alla vi gillar! Vårt breda kontaktnät av människor och organisationer som vi samarbetar med, pratar med och delar erfarenheter med för en ökad patientsäkerhet. Denna sidan uppdateras kontinuerligt och hojta till om jag glömt någon!

EviDos – en app som håller koll på dina mediciner. Eva-Lott Eitrem, med bakgrund i vården, såg ett behov för patienter, och läkare, att kunna samordna komplexa medicinlistor och skapade appen EviDos.

Cochrane Sweden – en icke-vinstdrivande organisation som samlar forskare, vårdgivare och allmänhet i syfte att sprida evidensbaserad information om de senaste rönen inom hälsovård.

Prematurföreningen Mirakel – Pernilla Brown startade föreningen i samband med hennes lilla för tidigt födda tvillingdotters bortgång. Nu hjälper Pernilla andra prematurmödrar!

Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- och Hjärnskadade – föreningen som stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud.

Surgicon – Margareta Berg, grundaren av stiftelsen och själv läkare med lång erfarenhet, driver kvalitetsfrågor rörande svensk kirurgi och dess utbildningar, med tydlig parallell till hantverket – hur överför vi det inom kirurgin?

Cancerkompisar – ett matchningsnätverk för anhöriga till cancerdrabbade. Inga-Lill Lellky, en av nätverkets grundare och själv anhörig, har coachat PP och har varit en stor hjälp i vårt arbete.

RCC, Regionalt Cancercentrum Syd – kunskapscenter som arbetar med information för cancerpatienter/anhöriga i samarbete med landsting och regioner. Phillipa Göransson, omvärldsanalytiker, är en ovärderlig resurs för PPs nätverkande.

MAF – Malmö Anhörigförening – en förening som tillvaratar äldres rättigheter i omsorgen, där Eva Wiman bidrar till PPs utveckling med många goda tips och råd.

Visselblås – en organisation som låter dig anonymt anmäla missförhållanden.

Idémaskinen – ett verktyg för dig som är patient, anhörig eller anställd, och har en idé som kan förbättra vården.

En Bra Plats -ett socialt nätverk som ger stöd åt anhöriga. Startat av Maria Cavalli som själv upplevde att hon stod ensam då hennes pappa gick bort. Vi hejar på Maria!

Vårdförbundet –  kämpar på avtalssidan för sina medlemmar inom olika vårdyrken. Tufft arbete numera.

GPCC – Centrum för personcentrerad vård –  enda forskningscentret i Europa för personcentrad vård vid långvarig sjukdom. Briljant initiativ! Trots allt, en oerhört viktig del av arbetet kring ökad patientsäkerhet ligger i att förstå vad som händer ur patientens synvinkel. PP ingår i patientrådet.

C-Publishing – bokförlag som bl.a. givit ut boken ”Den inhumana vården – en blick från insidan av Skånes Universitetssjukhus”, baserad på författaren Hans-Inge Perssons egna upplevelser under fruns sista månader som cancerpatient.

Vision –  fackförbundet som knyter samman administratörer, bland annat i vården. Ännu en väldigt viktig del i dagens vårdarbete – admin. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är PPs åsikt att yrkesmänniskor ska göra det de är bra på. Låt administratörerna skyffla papper. De älskar det! Så kanske vårdpersonalen kan ägna större del åt att vårda?

Psykiatriskiftet – en rörelse som drivs av eldsjälen Dunja Grisell, och som har som syfte att samla en psykiatrikritisk rörelse i Sverige, bestående av professionella, lekmän och patienter.

 

grupploggajoeturk200