Psykvården i nyheterna

En av våra hjälpsökande i föreningen deltog nyligen i ett inslag om psykvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala i TV4Nyheterna.

I inslaget uttalar sig Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, som efter kontakt med oss, tagit sig an mammans fall. Annika säger exakt det som även jag debatterat; att vägen till upprättelse för oss vårdskadade patienter hade förkortats betydligt om bevisbördan för skadan inte legat på oss!

Som systemet är uppbyggt idag, är det vi som skadats som måste bevisa först och främst att vi skadats och även hur mycket. Vilket är extremt svårt att göra för väldigt många, som inte har någon vana av att tampas med myndigheterna och kanske även har svårt att formulera sig i skrift. Om det istället varit så att vårdgivarna fått bevisa att de inte skadat oss, hade betydligt fler vårdskadade fått igenom sina krav på upprättelse.

Så det är givetvis solklart varför systemet inte är uppbyggt så …

TV4 uppger att de förgäves sökt verksamhetschefen för kliniken i Uppsala, Gunilla Svedström, som efter den sista kontakten avsagt sig möjligheten att bemöta kritiken. Istället har Akademiska ”skrivit av sig” och släppt ett meddelande på  sin egen websida där man oemotsagd kan ”bemöta” kritiken, dvs slå den ifrån sig med näbbar och klor. Föga överraskande …

Inslaget där vår hjälpsökande medverkar är ett i en serie om just psykvården på Akademiska, och uttalandet nedan gäller fler av inslagen.

Så här skriver man:

TV4 har i en serie inslag skildrat några patienters upplevelser av psykiatriverksamheten vid Akademiska sjukhuset. I inslagen framförs kritik från patienter och anhörig om vården som ges. Här bemöts några av uppgifterna.

Av hänsyn till patientsekretessen kan Akademiska sjukhuset inte kommentera de enskilda fallen, men Gunilla Svedström, verksamhetschef vid psykiatrin, vill göra några klarlägganden:

– I tv-inslagen beskrivs vården på ett sätt som vi inte känner igen. Uppgiften att patienter regelmässigt skulle sys utan bedövning i stor omfattning är till exempel helt främmande för oss och det skulle vara helt i strid med våra riktlinjer. När patienter behöver sys, sker detta oftast inte inom psykiatrin.

– I alla vårdverksamheter händer det att det begås misstag, att man gör fel och att patienter kan bli lidande. Berättelserna i TV4-inslagen är inte representativa för verksamheten. Vi har 16 000 patienter inom psykiatrin. Varje dag äger otaliga möten rum mellan vårdpersonal, patienter och närstående inom psykiatrin och i de allra flesta fall ger det positiva resultat, där patienter får stöd och behandling så att de kan bli friska eller i alla fall må bättre. Våra behandlingsmetoder grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi tillämpar nationella riktlinjer för vården vid de olika psykiatriska tillstånden.

– Jag upplever att vi har många engagerade medarbetare, som gör ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt.

I TV4 framförs uppgifter om att antalet klagomål och IVO-anmälningar skulle ha ökat kraftigt. Det finns ingen sådan entydig trend. Antalet anmälningar till Patientnämnden som gällde psykiatrin ökade under 2016 jämfört med föregående år, för att åter minska under 2017. Många anmälningar gäller andra saker än sådant som tas upp i inslagen, till exempel väntetider. Det ska också tilläggas att Patientnämnden under senare tid totalt sett, gällande vårdverksamhet i Region Uppsala, haft en ökning av ärenden varje år. När det gäller sjukhusets egna Lex Maria-anmälningar som rör psykiatrin så gjordes 21 anmälningar 2015, 9 stycken 2016 och 11 stycken 2017. Antalet anmälningar till IVO om fel i vården (enskilds klagan) var 2015 18 stycken, 2016 17 stycken och 2017 30 stycken.

– Men antalet anmälningar är egentligen inte någon bra måttstock på hur väl vården fungerar. Ett ökat antal anmälningar kan till exempel bero på att fler känner till och använder sig av möjligheten att rapportera fel, både medarbetare och patienter, och det är i grunden en positiv utveckling. När vi får veta att något inte är bra kan vi ju också göra något åt det.

– Att värna om patientsäkerheten och utveckla kvaliteten på vården är oerhört viktigt för oss. Vi följer alltid upp vårdskadeärenden, både för att rätta till det som blivit fel och för att förbättra vården så att det inte blir fel igen.Vi har regelbundna avstämningar med Patientnämnden, dit patienter och deras anhöriga kan vända sig om de är missnöjda. Vi utreder alla IVO-anmälningar, och om vi själva misstänker att något fel har begåtts gör vi en Lex Maria-anmälan och följer upp det. Vi har också ett bra samarbete med patientorganisationerna.

– Vi lyssnar på klagomål och kommer att fortsätta att jobba med att utveckla vården så att den blir bättre, med utgångspunkt från patienten, avslutar Gunilla Svedström.”

Tillåt mig några reflektioner:

 • ”Berättelserna i TV4-inslagen är inte representativa för verksamheten. Vi har 16 000 patienter inom psykiatrin.” – Vad spelar det ens för roll om inslagen som beskrivs är ”representativa för verksamheten”?? Dessa patienterna och deras anhöriga har ju onekligen upplevt vården de erhållit på detta sättet! Om 15.998 andra av era patienter INTE har upplevt den så, är fullkomligt irrelevant!
 • ”Jag upplever att vi har många engagerade medarbetare, som gör ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt.”- Ja, så klart du upplever det så! Vad ska du säga, att vissa bland personalen är högst olämpliga för sina yrken? Ett sådant erkännande hade inneburit att du hade fått avsäga dig din post som verksamhetschef …
 • Okej, och så ska det så klart hänvisas till det här med ”anmälningsbenägenheten som ökar” – låt mig en gång för alla fastslå det som framtiden med allra största säkerhet kommer att utvisa, nämligen inte att som det trycks i halsen på oss dagligen, att anmälningsbenägenheten ökar, utan snarare att DEN FAKTISKT TVÄRTOM MINSKAR! Människor ute i samhället är inte dumma i huvudet och det vi här på ”utsidan” ser runt omkring oss idag på alla samhällsnivåer är att det inte lönar sig att anmäla. Någonting alls faktiskt.
 • ”Vi lyssnar på klagomål och kommer att fortsätta att jobba med att utveckla vården så att den blir bättre, med utgångspunkt från patienten, avslutar Gunilla Svedström.” Nja, njo … Tillåt mig ett vargagrin.

Om det så bara är EN ENDA PATIENT som upplevt psykvården på Akademiska sjukhuset så som det beskrivs i inslaget, ska ni ta det till er, böja era nackar och visa ödmjukhet inför er egen ofullkomlighet! Istället görs en briljant uppvisning i avståndstagande, elitism och brist på empati. Illa, illa.

 

8 Replies to “Psykvården i nyheterna”

  1. Exakt vad jag sa till mamman! Vissa är nu livrädda för sina inkomster och jobb och reagerar med reptilhjärnan.

 1. Det är så himla bra skrivet, det är just därför vi måste kämpa för allas rätt att få en bra adekvat vård. Det är fruktansvärt att detta händer här i Sverige 2018

  1. Tack! ❤ Superviktigt att sånt här kommer ut och jag är sååå tacksam att TV4 valde att lyfta ämnet!

 2. emellertid är det just så här som myndighetssverige alltid förhåller sig till den enskilde medborgaren – för perspektiv på Sverige måste alltså villkoren i samma situation i övriga EU-länder alltid uppges. Som bekant är svenskar numera i första hand europeer – detta markeras i passet.

 3. Jag såg denna häromdagen och inslaget som ligger före om en patient med självskadebeteende som sys utan bedövning. I det inslaget kommenterar en professor i psykiatri att man känner till problemet och att patienter traumatiseras. Här är det inslaget: https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3961098 Lyssna till hur läkaren som ingår har en slags förnekelseomskrivning av det hela. Det är läkarutbildningen och den kultur som uppstår inom kåren det inte finns ngn ursäkt för när det leder till sådana här problem.

  När man hör hur de går tillväga är det är precis som om man ser självskadebeteende som en livsstilsfråga och mobbar patienter som inte kan ta sig ur sitt eget missbruk.

  Staffan Utas vid RFHL Uppsala har skrivit i FB gruppen Sjukdom på recept att sedan han börjat uttala sig har politiker dragit in resurserna för hans tjänst i ett försök att tysta ner honom.

  1. Detta är en del i den serie som även vår hjälpsökande medverkade i och jag publicerade förra veckan. Staffan har jag haft kontakt med och han är en obekväm röst, precis som PP, och därför inte heller välkommen i salongerna.

 4. Tack du modiga anhöriga som står upp i media när vården inte tar ansvar för sina handlingar, ber om ursäkt och aktivt söker lösningar med den drabbade. Nöj dig aldrig med ett brevsvar utan kräv ett möte med den som utsatt dig för skam, skuld, ignorans och dåligt bemötande i allmänhet! Du som är drabbad kan skriva ned allt som känns fel, konstigt, obehagligt och sätt datum på anteckningen, för när du orkar kan du börja med att anmäla till Patientnämnden för statistiken skull. När enskild personal begår fel och inte tar till sig kritiken ska chef efter chef betas av till du bli hörsammad, respekterad och får en personlig lösning på framtida vård så du kan känna dig trygg med att du får god vård ifall du behöver det igen. Om Patientnämnden inte hjälper dig att få de svar du har rätt till och IVO inte bryr sig med svar som att ”vi hanterar inte detta för att det gäller pågående vård”, så finns JO, DO och polisen. Nöj er aldrig med ett dåligt svar och tro, att det är du det är fel på!

  Att statistiken kan se bättre ut beror på att många inte längre tycker det är någon ide att anmäla då det oftast inte ger något annat än statistik, att varje vårdtillfälle inte följs upp med kontroll av patientnöjdhet som ska ske på anonym basis – och en fråga om du tror vistelsen hjälpt till för ditt tillfrisknande, rädsla för repressalier av personalen som vårdtagaren är beroende av, okunskap om vad som är dåligt beteende från personalen för att patienten inte förväntar sig annat än isolering på en slutenvårdsavdelning och inte minst för att patienten mår för dåligt för att orka ta itu med den idag så omständliga och energikrävande klagomålshanteringen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.