Professionen kritiserar den politiska styrningen

Tayorism. Löpande bandet på Ford-fabrik. Bild: ford.se
Tayorism. Löpande bandet på Ford-fabrik. Bild: ford.se

I en debattartikel i SvD skriver en grupp läkare om sin oro inför den ökande politiska styrningen inom vården. Patienterna är de som får betala notan med en minskad patientsäkerhet i samband med att ”vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer trängs undan till förmån för andra drivkrafter” – politiska!

Antalet vårdplatser per person på sjukhusen i Sverige är det lägsta inom hela Europa. Med resultatet att många patienter skickas hem för tidigt och därmed riskerar allvarliga komplikationer eller faktiskt döden. Ett faktum som PP även tidigare rapporterat om, bland annat här och här.

Den rådande personalbristen är ytterligare ett stort problem artikeln tar upp, och med den nästan lägsta läkartätheten inom primärvården i Europa, håller landstingen ofta verksamheten igång med hjälp av hyrpersonal. Som vi tidigare också skrivit om är inte heller detta ett bra alternativ enligt de många undersökningar som gjorts – bland andra denna. Hyrpersonal destabiliserar en avdelning och skapar konkurrens mellan den fasta personalen och den inhyrda. För att inte tala om det faktum att kompetensen i många fall komprometteras, samt att tillräckliga språkkunskaper ibland saknas. Ingendera faktorer som bidrar till en ökad patientsäkerhet, det är tydligt.

Anledningen till varför allt gått så snett, tror läkarna i artikeln vara den tilltagande byråkratiska styrningen. Den som tagit inspiration från den tayloristiska tillverkningsindustrin, löpande-band-principen (med centralisering och specialisering som fokus), och artikeln nämner exempel som ”balanserade styrkort, lean production, new public management och nu senast ’värdebaserad’ vård”. Alla dessa metoder har införts snabbt, konsekvent och utan någon egentlig vetenskaplig grund. Resultatet av detta anser man ha blivit att: ”Styrningen med tiden blivit kontraproduktiv, det vill säga utfallet för patienterna riskerar att bli sämre än utan denna styrning. Orsaken är att vetenskap och beprövad erfarenhet samt etiska principer med fokus på vårdbehov trängs undan till förmån för andra drivkrafter.”

Jag skulle vilja trycka extra hårt på de etiska principerna samt vårdbehovet. Dagligen kommer jag numera i kontakt med patienter som berättar de mest hårresande historier, där jag måste ställa mig frågan kring den etiska principen – hur mycket kan en vårdapparat slimmas utan att den etiska hänsynen tar stryk? När övergår vårdpersonalens uppdrag från att handla om vårdbehovet, till att handla om att spara pengar och följa politiska styrdokument? Det är i den övergången etiken går förlorad.

Skribenterna avslutar med frågorna:

• Hur kan vi verka för att även vårdens organisation och styrsystem utformas på evidensbaserad grund och enligt den etiska plattformens principer?

• Hur kan vi återupprätta fokus på kvalificerad hälsoanalys, human vård och kontinuitet i mötet mellan patienten och läkare/andra personalgrupper?

Mina förslag:

  • Ta fram och överös politikerna med ännu mer evidensbaserad grund vilken visar på besparingar genom en motsatt inriktning än den nuvarande i vården. Pengar är (tyvärr!) det enda som förslår i den argumentationen.
  • Enkelt – inför obligatorisk, återkommande, humanistisk/etisk utbildning! Även för nu redan verksam sjukvårdspersonal. I PP har vi massor med praktiska exempel som kan utgöra läromaterial. Se människan. Et voilà!

Jag vill avrunda med att återknyta till det som skrevs allra först i artikeln, nämligen att dessa läkarna känner ett starkt privilegium att få emotta sina patienters förtroende och att få ta ansvar för deras hälsa.

Där har ni svaret.

grupploggajoeturk200

 

One Reply to “Professionen kritiserar den politiska styrningen”

  1. dra politikerna inför rätta. Stäm dem för vad de utsätter patienter och vårdanställda för. Hur fattigt ska Sverige vara??
    Men det finns nog inte tillräckligt med kultur i detta fattiga lilla land ens för rättssamhällets möjligheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.