PP i möte med Finansinspektionen

I måndags var vi fyra stycken representanter från PP inbjudna för att diskutera Finansinspektionens uppdrag gällande insatser vid personskada. Vilket ni säkert förstår vi har en och annan åsikt kring. Själva uppdraget kan ni läsa mer ingående om här.

Jag själv flög upp från Malmö och hade med mig Lena Kullman, ansvarig för Stockholms-plattformen samt Elizabeth Larsson också från Stockholm, och även vårt juridiska patientombud Marianne Thunberg. Vi hade i förväg sinsemellan diskuterat uppdraget och vad vi ville framföra. Många av punkterna baserade sig på den debattartikel om rättslösheten för vårdskadade, som Marianne och jag nyligen publicerade i tidningen Sjukhusläkaren. Läs artikeln här.

Här är vi! Glada efter bra möte.

Vår synvinkel är så klart ur vårdskadeperspektiv, då uppdraget även omfattar och lägger fokus vid trafikskador. För ni vet säkert redan om att vårdskador ersätts med samma måttstock som gäller vid trafikskada, och därför klumpas ihop i sammanhanget.

Här följer den punktlista vi presenterade under mötet med FI:

”Finansinspektionens uppdrag kring personskada

Följande punktlista tar upp synpunkter ur PatientPerspektivs intresse, dvs endast vårdskador:

 1. Kunskapsstöd – PP kan bidra till uppdraget genom en rad olika insatser:
 • ta fram underlag på brister (ex; de ”svarta hål” vi upptäckt som utgörs av cykelskador och även privata läkare ej kopplade till landstingsförsäkringen.)
 • ge exempel på förbättringar
 • ge föreläsningar/workshops kring bemötande och dess effekter.
 1. Ersättning – PP vill främst påverka nivåerna men även möjligheten till ersättning:
  • en möjlighet vilken idag måste anses vara liten, i samband med vårdskada
  • PP sätter ofta ersättningarna i relation till ersättningar utbetalda vid kränkning t.ex. Det kan inte vara rimligt att någon som blivit invalidiserad för livet, får en bråkdel av någon som känt sig kränkt?
  • det verkar inte som ersättningarna är index-reglerade? Varför inte i så fall? Vi måste börja räkna upp beloppen – som med dagens värde är otidsenliga och orimliga, i jämförelse med då de beslutades. Om vi fick 100.000:- på 50-talet motsvarar det idag 1.000.000:-
  • även den förhöjda medellivslängden behöver tas i beaktande. Idag är vi aktiva i yrkeslivet längre och det är inte rimligt att vårdskadade ska få hela sin ekonomi och alla utsikter till försörjning förstörda bara för att de hade oturen att bli skadade i vården tidigt i livet
  • vi efterlyser absolut inte det amerikanska systemet med miljonbelopp i ersättning, men en någorlunda balans är eftersträvansvärt.
 1. Hur stor del av uppdraget omfattas av vårdskador?
 • är det specificerat, eller hänvisas dessa till trafikskador?
 • PP vill se en indelning av de två kategorierna, då vi ser en avgörande skillnad – den vårdskadade till skillnad från trafikoffret har varit tvingad att uppsöka vården och därigenom blivit skadad
 • utsattheten är betydligt större då man förväntas kunna lita på sin läkare
 • även om medtrafikanter gör medvetna risktaganden, är det ingen garanti att någon annan blir skadad. Sker ett medvetet risktagande i vården, drabbar det ofelbart en patient.
 1. Differentierade ersättningstabeller – särskilj vårdskada resp behandlingsskada:
 • idag ersätts de likadant. Skillnaden som vi ser är att behandlingsskador är ofta oundvikbara risker, medan vårdskador kan undvikas med rätt hantering
 • som det ser ut idag vill försäkringarna härleda alla skador till behandlingsskada, då bolagen i de fall slipper ersätta patienten. LÖF inget undantag
 • det måste börja KOSTA att göra fel i vården!
 • ansvarsutkrävande.
 1. Vårdbehandlingar/undersökningar/tandskada – måste ingå i försäkringen vid vårdskada:
 • de undersökningar/behandlingar man som vårdskadad måste undergå efter skadan inträffat, oavsett hur lång tid som gått efteråt om de kan härledas till skadan, måste även täckas av ersättningen
 • det kan inte vara rimligt att den vårdskadade själv ska behöva betala. Ja, utgifterna ersätts OM du får ersättning. Inte annars. Och bara i direkt samband med skadan.
 • även tandskador – anser vi måste ingå:
 • idag ingår endast tandkirurgi, dvs om du fått ett brott på käken eller tänderna lossnat, alla andra typer av skador, nervskador etc måste du står för själv via din egen tandläkare – hur kan det vara rimligt?
 1. Självrisken – måste bort!
 • självrisken i LÖF:s försäkring måste tas bort eller i alla fall läggas på den som orsakat skadan, istället för som nu på patienterna
 • det är en skymf rent ut sagt att vi förutom att först behöva drabbas av skada, sedan även själv ska tvingas betala självrisken?
 • i vilket annat försäkringsförfarande utgår självrisken från den drabbade?
 • om det ens ska finnas någon självrisk, måste den väl rimligtvis belasta vårdgivaren som orsakat skadan?
 1. Andra deltagare – vilka andra organisationer deltar i uppdraget:
  • andra patientrepresentanter?
  • PP har ett unikt helhetsperspektiv ur den vårdskadade patientens synvinkel
  • är t.ex. Patientnämnden en del av uppdraget?
  • problemet med Patientnämnden som vi ser det, är att de ”bara” agerar mellanhand mellan patienten och vårdgivaren. De har inga mandat att agera i patientens sak alls, utan kan bara skicka patientens klagomål till rätt mottagare inom vården. Vi skulle vilja se en patientombudsinstans ”på riktigt” inrättas – som involveras automatiskt vid vårdskada och kontaktar patienten, tar reda på behoven och ser till att de utförs, tar patientens sida och för dennes kamp.
  • och vilken roll – i uppdraget spelar:
  • IVO
  • försäkringsbolagen?
 1. Effekterna – av ett uteblivet, icke-fungerande ersättnings- och försäkringssystem. Nämligen de rättsliga åtgärderna som återstår för vårdskadade. Vi inser att de egentligen ligger utanför ert uppdrag, men vi vill härmed påpeka vilka effekter för den vårdskadade ett krackelerat ersättningssystem orsakar:
  • om vi som vårdskadats inte blir tillräckligt kompenserade, ekonomiskt och annat, måste vi dra ärendet inför domstol. Vilket idag är i princip omöjligt, då varken allmänt eller civilt åtal fungerar
  • vårdåklagarna som idag är tillsatta att driva patienträttsfall har för lite kunskap, och förlitar sig enbart på polisens förundersökning
  • polisen som inte heller är varken insatt eller utbildad inom vården
  • med det resultat att de långt när flesta förundersökningar läggs ner
  • om vi betänker att det är ca 130.000 som skadas varje år i vården, går ca 2% till åklagare, varav en 80% faller bort ytterligare
  • bevisbördan ligger idag på patienten
  • ta även med i beräkningen att åklagaren inte får ta allmänt åtal till rätten, om hen inte är övertygad om att kunna vinna dessa
  • vilket i sin tur betyder att patienten blir mer eller mindre tvingad till civilrättsligt mål, med ytterligare förödande konsekvenser för ekonomin
  • vilket även medför att inte heller jurister är intresserade av att ta patienträttsliga fall, då utgången inte ens går jämnt ut att driva målet
  • kvar står den i princip rättslösa patienten som aldrig kan få vare sig upprättelse eller rimlig kompensation

Och därför är ett fungerande ersättnings- och försäkringssystem av yttersta vikt om vi vill kunna bemöta vårdskadade med den respekt och värdighet de förtjänar. De har trots allt inte gjort annat än att råka bli sjuka och behöva uppsöka vård …

Malmö 170518

Mia Berg, ordf.

Lena Kullman, PP Stockholm

Elizabeth Larsson, PP Stockholm

Marianne Thunberg, patientombud och medlem i PP advisory board”

Diskussionen som följde var mycket bra och givande och vi ansåg alla att vi fick stort utrymme och bra gehör för våra synpunkter. Vårt underlag kommer att finnas med som grundmaterial till översyn av (försäkrings)bolagen samt i utredningen om personskador.

 

4 Replies to “PP i möte med Finansinspektionen”

 1. Bra jobbat Mia, Lena,Elizabeth. Känns som ni fick gehör för det vi vill framföra.
  Toppen att de lyssnade

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.