PP får svar

Nu har både Socialstyrelsen och Södersjukhuset givit PP svar på de frågor jag ställde i samband med en ung kvinnas (helt onödiga) död, vilken jag skrev om i mitt förra inlägg här. Jag vill i samband med detta inlägget påpeka att jag är mycket tacksam för att vi i Sverige faktiskt kan ha en öppen dialog med myndigheter och andra ansvariga.

För enkelhetens och transparensens skull, lägger jag ut hela mejlkonversationen. Jag börjar med min fråga till verksamhetsansvarige på Södersjukhusets akut, Nasim Bergman Farrokhnia:

 

10 juli 2016 06:36:09 CEST skrev mia@patientperspektiv.org:

”Hej Nasim!
Sedan ett år driver jag Sveriges första och enda förening för vårdskadade (avlidna), och deras anhöriga. Jag skulle vara mycket tacksam för kommentar på följande inlägg om förfaringssättet vilket ledde till en ung kvinnas död: (länk till inlägget ovan)
 
Jag skulle specifikt vilja veta hur du ställer dig i jämlikhetsfrågan – ska knarkare alltid bedömmas som knarkare eller är de också berättigade en objektiv bedömning i vården? Jag ber dig alltså inte kommentera det specifika fallet, utan den större frågan kring jämlikheten i vården.
Tacksam för din feedback.”
13 juli 2016 06:10:32 +02:00, skrev Nasim Bergman Farrokhnia:

”Bästa Mia, jag har precis börjar min semester men bevakar mejlboxen och svarar eftersom ditt ärende är allvarligt!

Det som hände Ellinor är mycket, mycket tragiskt och något som absolut inte ska hända. Vi kan bara djupt beklaga det inträffade. All vård som ges på Södersjukhuset ska ges på lika villkor, oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, utbildning, etnisk eller religiös tillhörighet – och vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Det är oerhört viktigt och det är en del av hälso- och sjukvårdslagstiftningen, som vi måste följa. Men det är också en hörnpelare i Södersjukhusets värdegrund, som bland annat säger att vi ska visa respekt för individen och att patientens väl alltid ska komma i första hand.

I det här fallet gick det tyvärr fel! Det är därför som vi gjorde en Lex Maria, alltså att vi anmälde oss själva till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ärendet är pågående: vår analys är klar däremot återstår final återkoppling fr IVO och vårt fortsatta arbete med den åtgärdslista vi gjort för att undvika liknande händelser! Det är oerhört viktigt att utredningen (där olika professioner, funktioner och kliniker ingått) blir noggrann och att det blir en kommunikation och återkoppling med/från IVO för att identifiera vilket/vilka fel som ledde till det inträffade och för att hitta åtgärder till alla. Av sekretesskäl kan jag inte gå in på detaljerna i fallet, plus att jag på resande fot inte kommer åt akten utan talar ur minnet, men utredningsteamet har bl a pekat på svagheter i våra processer då flertal larm pågår (flertal allvarligt/svårt sjuka/skadade) eller då vi har högt tryck på akuten och på intensivvårdsplatser dvs många sökande på en och samma gång – vilket vi systematiskt arbetar med rutiner för att hantera patientsäkert! Jag har inte fått rapporterat något som skulle tyda på ojämlikhet i vården som gavs Ellinor men kan ta med din påminnelse och granska ytterligare ett varv och med kritiska ögon. Som sagt är ärendet ännu inte avslutat!

Hoppas mitt svar varit tillräckligt och tackar dig/er för ert viktiga arbete! Skickar kopia till vår kommunikationschef FK, hon är på plats på SÖS och kan stötta i ev fortsatt kommunikation då jag har semester i ytterligare 2,5 veckor.

Hälsar Nasim vänligt,

Nasim Farrokhnia, Överläkare och verksamhetschef

Vo Akut Södersjukhuset”

14 juli 2016 10:50:03 CEST skrev mia@patientperspektiv.org:

”Hej igen Nasim!

Tack för ditt svar! Jag uppskattar att du tar dig tid.

Och jag hör dig. Och förstår även de problem som vården numera på dagligbas utsätts för, med alltmer krympande marginaler och med krav på vidmakthållen patientsäkerhet. Jag förstår till fullo att det är ett stort problem och jag är på ”er sida” gällande de nedskärningar i vården som orsakar dessa allvarliga systemfel. Tro inget annat.

Men, då jag alltid i första hand, kommer att ta patienternas sida, måste jag trots allt ytterligare trycka på det faktum att i just detta fallet, kan även en ojämlik bedömning skett. Man kan ha ”avfärdat” ett mycket allvarligt tillstånd med (kanske?) en fördom om att patienten tidigare varit missbrukare och låtit sig nöjas med det.

I vilken utsträckning platsbristen och den i övrigt ansträngda akutsituationen just då, haft för inverkan i förhållande till uppfattningen om att patienten led av förgiftning, kan jag så klart inte uttala mig om. Men vi kan inte heller utesluta faktorn av ett fördomsbaserat beslut, och därför anser jag det av yttersta vikt att ni tittar på skeendet en gång till och tar den felaktiga bedömningen med i beräkningen som kanske avgörande till patientens död.

Tack.”

Och så kommer jag till min fråga till Socialdepartementets generaldirektör Olivia Wigzell:

10 juli 2016 15:41:24 CEST skrev mia@patientperspektiv.org:

”Hej igen Olivia!

Nu är det jag igen, med föreningen för vårdskadade. Denna gången skulle jag vara mycket tacksam för kommentar på följande inlägg om förfaringssättet vilket ledde till en ung kvinnas död: (länk till inlägget ovan)

Jag skulle specifikt vilja veta hur du ställer dig i jämlikhetsfrågan – ska knarkare alltid bedömmas som knarkare eller är de också berättigade en objektiv bedömning i vården? Jag ber dig alltså inte kommentera det specifika fallet, utan den större frågan kring jämlikheten i vården. Verksamhetschefen KI har fått samma fråga.

Tacksam för din feedback,”

Olivia svarar genom Utredare Anna Granström:

13 juli 2016 11:23:35 +02:00, skrev Granström, Anna:

”Hej,

Generaldirektör Olivia Wigzell har tagit del av din e-post och bett mig svara dig. Ditt ärende har fått drn 20852/2016.

Svaret på din fråga är ja; vården och omsorgen ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla, precis som det länkas till i inlägget. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården sträva efter att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor, och prioritera dem som har störst behov. Detta innebär att Socialstyrelsen även vill bidra till en mer jämlik vård och omsorg för personer med missbruk och beroende och tar därför fram statistik och jämförelser samt analyser på området.

För att citera målet i 2 § sjukvårdslagen: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt samma lag ska även varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Enligt patientsäkerhetslagen 6:1 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

I detta fall har ju Södersjukhuset själva även gjort en Lex Maria-anmälan för händelsen till IVO, som numera bedriver tillsynen (vilket du redan känner till).

Avslutningsvis det givetvis är otroligt beklagligt när sådana här saker händer om de hade kunnat undvikas.

Hälsningar Anna, på uppdrag av Olivia Wigzell.

Anna Granström, Utredare”

 14 juli 2016 10:23:14 skrev mia@patientperspektiv.org:

”Hej Anna!
Tack för ditt svar! (kopia Olivia för kännedom om min idé nedan)
Exakt. Allt det du citerar känner jag redan till och tog även avstamp i för mitt inlägg gällande hanteringen av just detta fallet.
Följdfråga: att sjukhuset gjort en Lex Maria ett helt år efter själva incidenten är också anmärkningsvärt tycker jag, och något Socialstyrelsen kanske borde utfärda direktiv kring? Tidsgräns på kanske tre månader som max borde vara rimligt ur patient- och anhörigperspektiv.  Det kan inte vara rimligt att vårdskadade och/eller anhöriga ska vänta över ett år på att den felande vårdgivaren agerar?!
Med vänlig hälsning
Mia Berg, PatientPerspektiv”
Återstår att se:
  1. om Södersjukhuset kommer fram till att ett ojämlikt beslut lett till en patients död
  2. om mitt förslag till tidsgräns för återkoppling/Lex Maria-anmälan faller i god jord …

Jag återkommer med rapport.

grupploggajoeturk200

 

 

2 Replies to “PP får svar”

  1. varför skriver du så ödmjukt om din tacksamhet över att det i Sverige är möjligt med dialog med ansvariga myndigheter. Knyt näven istället och var förbannad Vårdapparaten slipper påföljd när patienten kommer i kläm genom politikernas orimliga villkor för verksamheten. Därtill måste svensk vårdfilosofi granskas i ett EU-perspektiv.

    1. Hej! Tack för din feedback! Jag tror du kanske blandar ihop syfte och verkan? Jag är tacksam att vi i Sverige tillåts ha en öppen dialog med myndigheterna. Det är inte synonymt med att vara tacksam att vården/myndigheter/politiker slipper påföljder när de klantar sig. Vi behöver hålla isär äpplen och päron här. 😉 Och även om jag tror att man kommer längre med en gnutta ödmjukhet, innebär det inte heller att jag släpper frågan enkom för att någon i nåder bemödat sig om att svara på min först ställda fråga. Man kan närma sig problem på olika sätt, och saken vinner ingenting på att jag formulerar mig så bryskt att jag gör mig ovän med någon. Vem det än är. Det är min inställning. Hoppas du ser vad jag menar och försöker uppnå? 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.