Platsbristen allvarligt problem enligt läkarna

Bild: Roger Lundholm, SUS
Bild: Roger Lundholm, SUS

I tidningen ”Framtidens Karriär – Läkare” läser jag om en undersökning tidningen gjort bland svenska läkare om vad som är de största problemen i vården. Platsbristen nämns av 87% av de tillfrågade läkarna som ett av de allvarligaste problemen. Tidningen har tillfrågat Karin Båtelsson, vice ordförande i Läkarförbundet och Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen för SKL, och bägge är eniga med undersökningen.

Karin Båtelsson konstaterar att vården blir ineffektiv då personalen hela tiden måste lägga tid på att skaka fram lediga platser, samt att även patientsäkerheten komprometteras då sjukhusen hela tiden tvingas skicka hem patienter för tidigt.

Ett annat tydligt problem som platsbristen medför är så klart komplikationerna som kan uppstå då patienter tvingas läggas in på avdelningar utan rätt kompetens, och riskerar få otillräcklig eller till och med felaktig behandling av personal som inte är specialistutbildad på området. Något även överläkaren Fredrik Broman tagit upp i ett tidigare inlägg här.

För att inte tala om den helt omöjliga arbetssituation vårdpersonalen utsätts för, då man tvingas jobba under förutsättningar sär patienternas väl inte kan garanteras längre – detta är en stor anledning till flykten från vården bland personalen. Vem vill och kan i längden jobba under förhållanden som är under all värdighet och mänsklighet?

Jag konstaterar än en gång, dessa missriktade ”sparåtgärder” i form av indragningar, resulterar ENBART i en fördyrning av vården. Karin Båtelsson menar att lösningen långsiktigt är att: ”– För att förebygga framtida vårdplatsbrist krävs att beläggningsgraden aldrig blir högre än 90 procent, att sjukhusen ser över antalet IVA-platser och intermediärvårdplatser samt att den kommunala omsorgen verkligen tar hand om de patienter som skrivs ut. En ökad samverkan mellan sjukhuset och patientens hemkommun angående den omsorg som behövs efter utskrivningen behövs. Ytterligare en åtgärd som kan öka antalet vårdplatser är att varje yrkeskategori inom vården fokuserar på de arbetsuppgifter som de är mest kvalificerade för.”

Allt oerhört självklara åtgärder kunde man tycka, men ack så svåruppnåeliga i dagens svenska vård …

grupploggajoeturk200

2 Replies to “Platsbristen allvarligt problem enligt läkarna”

  1. Varför är de angelägna åtgärderna så svåruppnåeliga i dagens vård? Istället för att sucka måste frågan upprepas: hur sker ansvarsutkrävandet av ansvariga politiker? Vad gör läkarna gentemot politikerna? Törs ingen visa nån ryggrad??

    1. Politiker har inget ansvar och vill inte ta något ansvar. Stoltheten och moralen i att faktiskt TA ett ansvar försvann när vi tog bort tjänstemannaansvaret. Nu bara tvår alla händerna och skyller på ”nån annan”. Det finns en och annan läkare som vågar ryta till, bl.a. Fredrik Broman som jag tidigare skrivit om och även nämner här ovan. Men det krävs mer, det krävs att väljarkåren, medborgarna, ställer krav på politikerna att inte godta det som sker annars röstar vi inte! Men det kommer inte att hända. Det finns som jag alltid säger, en anledning till varför det heter ”Franska Revolutionen” och inte Svenska …

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.