Om

141kop2lit800

PatientPerspektiv är Sveriges första förening för vårdskadade samt deras anhöriga. Vi drivs av ett djupgående rättvisepatos. Vi kommer alltid att stå på den lilla människans sida, hon som drabbats av orättvisor och obalans, hon som saknar egen representation, hon som saknar egen röst. För oss är det viktigt att alla som jobbar aktivt i föreningen, själv har drabbats av vårdskada eller har anhörig som drabbats. Vi tror det bygger empati och förståelse för andras situation.

Devisen vi lever efter och som ger allt vårt arbete syre, är Albert O. Hirschmans tes, ekonom och motståndsman under WWII; om hur missnöje driver utveckling och förnöjsamhet skapar stagnation.

PPs roll är snarare blåslampans än medlarens, och målet för allt vårt arbete är ökad patientsäkerhet och bättre bemötande inom svenska vården. PP vill bidra. PP vill hjälpa vården förbättras.

Vi som skadats i vården är en ganska stor grupp – enligt Vårdförbundets siffror skadas drygt 100.000 och dör 3.000 varje år i svenska vården. Det vill vi ändra på.

Hjälpverksamheten är i första hand som stödgrupp för dig som vårdskadad eller anhörig, och du kan hos oss få kontakt med andra i samma sits som du själv. Vi hjälper dig med stöd, praktiska tips och råd kring dina kontakter med myndigheterna efter din eller din anhöriges skada. Behöver du hjälp att formulera din anmälan kan vi även hjälpa dig med det, en anmälan behöver göras så saklig som möjligt. Men även om vi hjälper dig, kan vi så klart aldrig garantera dig ett visst resultat. Ingen av oss är jurister eller försäkringsexperter och skulle du behöva den expertisen kan vi sätta dig i kontakt med våra samarbetspartners. Vad vi däremot alla har är erfarenhet av processen att anmäla och överklaga vårdskada. I vår värld är anmälningar något positivt – ett verktyg att skapa varaktig förändring i vården.

Trots allt, misstag är bara misstag så länge vi inte lär av dem …

Vi publicerar även patientberättelser, i syfte att lyfta fram upplevelsen som för oss är det centrala i förbättringsarbetet för vården. Vi driver också en hård (skoningslös?) debatt via bloggen, där vi ofta skickar frågeställningarna vidare till de ansvariga.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Mia Berg – grundare av PatientPerspektiv och själv offer för vårdskada. Kontakta Mia på mia@patientperspektiv.org

Ingrid Jonsson – anhörig. Ingrid jobbar aktivt med föreningens hjälpsökande och ansvarar för PP Norra. Kontakta Ingrid på ingrid@patientperspektiv.org

PP Stockholm omfattar Lena Kullman, ansvarig med lång erfarenhet i vården och anhörig till vårdskadad, som till sin hjälp har Karin Hammarberg och Elizabeth Larsson som bägge själv har erfarenhet av vårdskador. Stockholmsgruppen jobbar främst med spridning och nätverkande men även med våra hjälpsökande. Kontakta Lena på lena@patientperspektiv.org

I de fall våra hjälpsökande behöver specialiserad kompetens inom juridiska frågor gällande vårdfall, hänvisar PP till en rad olika advokater- alla med kompetens och erfarenhet inom patienträtt och försäkringsförfarande. Vi erbjuder även våra hjälpsökande samtalsterapi, genom Aviva Suskin-Holmqvist. Kontakta oss för mer information.

PatientPerspektiv är en ideellt driven, politiskt obunden och icke-religiös förening. Föreningen med bas i Malmö med organisationsnummer 802497-7343.

grupploggajoeturk200