Lyftet för vansinnet inom psykiatrin fortsätter

Av Ulrika Westerberg

Sorgligt och ett faktum är att missförhållanden i psykiatrin fortsätter att strömma in. Mörkertalet är ändå stort dels för alla som inte anmäler av olika anledningar och dels för att vår offentliga vård inte delar med sig offentligt vad som inte fungerat och hur problemen är lösta. PatientPerspektiv har inte heller täckning för all press i landet och där är du som läser detta viktig. PatientPerspektiv efterlyser nyheter från hela landet, grannländerna och resten av världen så här kan du bidra genom att skicka länkar till oss på ulrika@patientperspektiv.org. Text, pod/radio och video är välkommet.

Professionella, media och närstående fortsätter att lyfta pågående vansinne i psykiatrin

En grupp psykologer menar att vården inte klarar att ta hand om psykisk ohälsa för att den bara är organiserad att behandla kroppsliga sjukdomar. Skrattretande, att vården inte är utformad för psykisk ohälsa.

Diskussionen om tvångsvården fortsätter. I Uppdrag gransknings research saknas hundratals bältesläggningar i statistiken bara för 2017. Trots att det är inrapporteringsplikt av alla enheter i landet till Socialstyrelsen. Ett annat brutalt och tragiskt övergrepp skedde nyligen. Ett aktuellt Lex Maria-ärende ”kan” ha traumatiserat flickan och jag både gråter och skrattar inombords. Vem mår bra av att isoleras?!

Jag funderar över om hur många liv som kunde räddats från självmord om bemötandet och attityden till personer med psykisk ohälsa varit bättre. Mina egna erfarenheter av hur medpatienter, klienter och jag själv nekats vård då patienter bollas mellan olika enheter av olika anledningar och blir lämnade åt sig själva i väntan på vård. I några få fall vågar närstående vittna.

Försäkringskassans uppdrag tvingar multisjuka och döende till arbete och deras läkare liksom handläggare godkänner inte vårdande läkares intyg. Det är en segsliten process att överklaga som få har råd med. En röra som de sjuka knappast blir bättre av.

Varför tror inte Försäkringskassan på psykpatienterna? Till och med Riksrevisionen ryter till gentemot Försäkringskassans arbetssätt gentemot personer med psykisk ohälsa och kallar förfarandet rättsosäkert.

I Stockholm har vård som fungerar och är uppskattad lagts ned eller inte ens accepteras i den offentliga vården, då stockholmspolitiker anser att kompetensen redan finns på till exempel på vårdcentralerna! Ersta sjukhus psykiatri som är för mig den mest humana slutenvården i psykiatrin läggs snart ned, Sveriges enda specialistvård för traumatiserade av sexuellt våld via Wonsa finns redan i den offentliga vården enligt landstingspolitikerna, den väletablerade enheten som skötte kontakterna med prostituerade lades ned och nu är kritiken hård för vem ska ta hand om de traumatiserade och torterade flyktingarna. Bland de drabbade torterade är det antagligen få som ryter till i media för att få rätt hjälp och därför bör detta särskilt uppmärksammas.

Vältalig och intellektuell med egen psykisk ohälsa ryter till

Personligen är jag svag för Ann Heberlein och alla som gör sig till talesman om sin egen psykiska ohälsa och den här gången får vänsterpartiet sig en verbal omgång. När en debattör vänder argument mot en person med psykisk ohälsa till att hen just är sjuk är nivån låg och ett tydligt exempel på att försöka härska genom att skam- och skuldbelägga den som drabbats. Ann Heberlein vet precis hur sådan smutskastning ska bemötas. Heja!:

Vad behöver psykiatrin?

Framtidens psykiatri behöver radikalt omformas och den sedan länge underfinansierade sektorn måste alla politiker enas om liksom vi medborgare behöver vara uppfinningsrika då vi inte får rätt vård för tillfrisknande.

Socialstyrelsen försöker bilda de professionella med utbildningsmaterial för bättre bemötande. Fyra av tio har blivit dåligt bemötta i psykiatrin och ligger till grund för insatsen.

Med de förbättringsåtgärder som finns i till exempel ”värdebaserad vård” för ökad vårdkvalite – med patienten i fokus, plockar olika landsting bort vissa delar och dessutom saknas sätt att göra statistiken jämförbar i landet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har kartlagt forskningen kring värdebaserad vård och konstaterar att evidensen är mager. Fortfarande är metoden otydlig men jag tänker att det kanske behövs mer än evidens för att hitta rätt i vården, som att ”värdebaserad vård kan ha positiv betydelse för hälsoutfall och minskade vårdtider”.

Ett mycket intressant förslag till förbättringar är att psykologer i primärvården borde ges rätten att sjukskriva då läkare generellt är sämre på att göra psykologiska bedömningar.

Även barn har engagerats för att få till en bättre psykisk hälsa. Hela samhället är förlorare när barn och unga lider av psykisk ohälsa. Den nationella samordnaren, Sveriges Psykologförbund tillsammans med föreningen Tilia, Sveriges elevkårer och Maskrosbarn har samlat unga för att göra en beställning till samhället. De kom bland annat fram till att kunskap om psykisk och psykosocial hälsa ska ingå i Läroplanen.

Generalsekreteraren för Mind Karin Schultz med flera, vill nyansera medias bild av hur många unga som mår dåligt.

En person som redan har sina ståndpunkter klara i hur en framtida psykiatri bör se ut är Christian Dahlström som gett ut en uppskattad bok om bland annat depression

Diagnosers nytta ifrågasätts också. Psykiatern Trond Arre ifrågasätter om diagnoser hjälper en individ framåt eller om de bara är stigmatiserande:

Mediciners effektivitet ifrågasätts också, inte minst genom funktionsmedicinen som är ny i vårt land. I funktionsmedicinen ifrågasätts vissa mediciner då symtomen möjligtvis blir mindre men orsaken till symtomen lämnas därhän.

Medan planeringen för jämlik vård och behandling pågår och politikerna är oense om hur det ska finansieras kan de som idag vill bli friska från t ex depression och stressrelaterade sjukdomar behandlas utifrån orsak och inte symtom i privat vård och utomlands.

Komplement till skolmedicinen i den svenska offentliga vården är kanske ett annat sätt att förbättra vårdkvalitén.

5 Replies to “Lyftet för vansinnet inom psykiatrin fortsätter”

 1. Intellektuell och verbal ryter men får räkna med hämndaktioner från psykiatrin i form av metodiskt, kalkylerat maktövergrepp. Man söker alla svaga vinklar, sedan får patienten höra att hens reaktion beror på hens diagnos….just så lågt går de !
  Ja det mörkas något förfärlugt. Det här är det enda området där demokrati inte efterfrågas av samhället, vilket ör symptomatiskt. Läkarlobbyn håller en järnring mot de patienter som är de mest utsatta och hänvisar till ”patientens säkerhet och integritet”. Vare sig säkerhet eller integritetr är dock något som prioteras i en långsiktig relation till patienten.

  1. Ja, det är just det du beskriver som kräver starka brukarorganisationer och patientföreningar liksom neutrala utredare vid missförhållanden och regler som kräver stark bevisföring från vårdpersonalens sida att de har agerat rätt. Patientombud och möjligheten att byta vårdgivare är också viktig.

 2. Att fk ger sig på psykiskt sjuka är väl för att de är lättast för dem att slå till backen.
  De kämpar redan mot vård som inte fungerar.
  Att sedan behöva börja slåss för sin rätt med fk blir bara för mycket.

  Inom psykiatrin är det alldeles för mycket av godtycklighet.
  IVO skriver att vården ska bedrivas på saklig grund.
  Inom psykiatrin går diagnoser i varandra, om medicinerna ger personlighetsförändring, vilket leder till ytterligare diagnos.
  Hur många är det inte som har 4-5 olika allvarliga psykiska diagnoser.
  När man hittar på en ny diagnos tar man mycket sällan, eller inte alls bort den tidigare. Man sätter inte heller ut medicin utan lägger till…..
  Vem kan bli bättre av en sådan sk vård????

  Dessutom kommer o går läkare. Det gör vården ännu svårare. Ingen hinner läsa tidigare journaler, ingen behöver känna sig ansvarig, alla blir utan personligt ansvar.
  Vi har en psykiatrisk vård i Sverige som är helt rättsosäker.

 3. Problemet är också att läkare inom psykvården tar sig friheter att bara skuta från höften. Det är som om de mest är intresserade av att skriva in en stor mängd information i journalen. Sedan om den informationen är korrekt eller inte verkar inte spela särskilt stor roll för dem. Människan bakom syns aldrig till – dvs. patientens egna ord.

  Psykiska sjukdomar går ju inte framställa genom teknisk utredning. Det landar i läkares subjektivitet.

  Jag har läst så många offentliga utredningar och det enda som sker är upprepningar. Samma slags texter hela tiden. Debatten har varit likadan i många år. Frågan är hur – eller om – det ens går att bryta den onda cirkeln.

  Det är som om man behöver ändra på samhället först. Först då kanske den psykiska ohälsan också börjar släppa.

 4. Rättssäkerhet är A och O. Om ett bra argument inte accepteras med hänvisning till patientens tillstånd eller diagnos ska argumenten prövas av ombud som inte är knuten till vårdgivaren.

  De med flera diagnoser är i extra stort behov av kontinuerligt stöd och som det är t ex i Stockholm där öppenvårdspsykiatrin ska skötas av vårdcentralers underbemannade enheter när specialist mellan vårdperioderna inte krävs gör stödet extremt skört. Inte direkt upplagt för tillfrisknande och tillräckligt bra stöd med andra ord. Jag har i flera fall stött på patienter som inte får stöd eller tillräcklig hjälp från sin hemkommun eller ens lyckas med en kontinuerlig kontakt på sin vårdcentral, efter en slutenvårdsinläggning så patienten blir kvar i slutenvården för länge. Ökat lidande, extra kostnader för landstingen och patienter som behöver slutenvården får ingen plats på de överfulla avdelningarna.

  Medicinering som ger biverkningar och till sist inte går att urskilja från eventuella diagnoser är mycket problematisk. I Sverige har dock en motrörelse börjat etableras och växa. Det viktiga är att patienter, anhöriga och ombud läser på ordentligt om vad som är möjligt att göra i preventivt syfte för att minska medicinanvändning, som omfattande livsstilsförändringar där motion, mat, val av socialt umgänge och frånvaro av rökning/droger mm är centralt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.