Lång väntetid för att utreda bidragsfusk

Journalisten Lotta Myhrén på Sveriges Radio gjorde ett inlägg i P1 den 19 mars 2017, som beskrev att polisens handläggningstid för anmälningar från Försäkringskassan har ökat med över 300 dagar de senaste två åren. I vissa fall hann ärendet preskriberas under tiden. Bara 14 % ledde till fällande domar och 74 % av ärendena lades ner.

”- Förra året avslutade polisen nästan 900 ärenden, där Försäkringskassan gjort anmälan om misstänkt bidragsfusk. Av de ärenden som lades ner ansåg polisen i hälften av fallen att brott inte kunde styrkas. Det känns som att det är lite tråkigt, det är anmärkningsvärt höga siffror skulle jag vilja säga. Visar lite på polisens prioriteringar”, säger Thomas Falk, enhetschef på Försäkringskassan.

Förra året var handläggningstiden 795 dagar, alltså över två år per ärende, drygt 300 dagar fler än för två år sedan.

”– Självklart är det beklagligt. Det ska inte vara några ärenden som går till preskription. I de här fallen kan jag bara säga att vi misslyckats”, säger Jan Granqvist, gruppchef på bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen.

I samma Sveriges Radio, i P1 sänds följande inslag av samma Lotta Myhrén den 21 mars 2017, dvs 2 dagar senare:

”Lyckat myndighetssamarbete för Försäkringkassan”

Satsningen mot grov organiserad brottslighet har lett till att Försäkringskassan de senaste tre åren upptäckt flera miljoner kronor som felaktigt betalats ut.

Tanken är att de 12 olika myndigheterna som ingår i samarbetet, bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket och Polisen tillsammans, med utbyte av information, ska kunna hitta brottslighet som tidigare varit svår att upptäcka.

”– Det har gett oss helt andra möjligheter och verktyg till att utreda våra misstänkta bidragsbrott. Tillsammans med de andra myndigheterna så lägger vi pussel och ser vad finns det för delar som handlar om Försäkringskassan ansvar, att utreda misstänkta bidragsbrott. Vi har haft de här kunderna tidigare i våra system men inte vetat om det”, säger Thomas Falk, enhetschef på Försäkringskassan.

För Försäkringskassans del har det lett till 58 polisanmälningar de senaste tre åren. Totalt handlar det om felaktiga utbetalningar på över 20 miljoner kronor och besparingsbelopp, alltså bidrag som skulle fortsatt betalats ut om de inte upptäckts, på motsvarande 22 miljoner kronor. Främst handlar det om ärenden som rör sjukpenning och sjukersättning. Resultatet av övriga myndigheters arbete kommer presenteras i slutet av mars.

Samarbetet har pågått sedan 2009 och utvecklats positivt menar Thomas Falk, inte minst genom en lagändring kring sekretessen som trädde i kraft förra året, som ger ökade möjligheter till utbyte av information mellan myndigheterna:

”– Man kan väl säga att vi har ett mer systemperspektiv på arbetet nu tillsammans med alla 12 myndigheter som ingår i den här myndighetssamverkan, säger Thomas Falk på Försäkringskassan”.

Av alla de polisanmälningar som 12 myndigheter i samverkan genererat sedan 2009 hade ju 74% lagts ned av polisen. Eller hur var det nu – ?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.