Infall från det gångna året

Av Peter Doland  Under det gångna året har jag insett på allvar att psykiatrin aldrig kommer att hjälpa mig. Det kanske inte är något nytt. Men minnet är en bekväm Read More …

Patientmakt Revisited, 3

Av Philippa Göransson Tanken om att stärka patientmakten och därmed patientens ställning är en fråga som debatteras och analyseras flitigt genom tid och rum. Hälso- och sjukvård är en form Read More …