Blödningar ersätts inte.

Blödningar ersätts alltså inte. Och då inte heller skador till följd av blödningar. Det kom ett brev till PP. Ett brev om en svår skada till följd av en blödning Read More …

Vårdgivare ignorerar Socialstyrelsens tidsram

Det framgår med all tydlighet att vårdgivare i vissa fall ignorerar Socialstyrelsens tidsram, och helt sonika frångår de direktiv som gäller vid Lex Maria-anmälan. Så har skett i fallet med den Read More …

Försvara en chimär

Jag antar att sitter man som styrelseledamot i branschorganisationen Bemanningsföretagen, måste man försvara den chimär man själv varit/är med om att skapa? Den chimär av patientsäkerhet och omsorg som bemanningsföretagen inom sjukvården Read More …

PP får svar

Nu har både Socialstyrelsen och Södersjukhuset givit PP svar på de frågor jag ställde i samband med en ung kvinnas (helt onödiga) död, vilken jag skrev om i mitt förra Read More …

Förutfattade meningar dödar också

När en akutvårdsavdelning har förutfattade meningar och gör en bedömning av en patient, baserat på tidigare erfarenhet, är vården OCH framför allt patienterna riktigt illa ute. Detta är vad som hände Read More …