PP & Vårdförbundet

Idag hade PatientPerspektivs Mia Berg och Joe Danielson ett mycket trevligt och hoppingivande möte med Mats Runsten, avdelningsordförande för Vårdförbundet Skåne. Vi diskuterade (så klart!) vården ur patientsäkerhetsperspektiv, och kom fram Read More …

Patient ”glöms bort” på toan

Jo! Ni läste rätt! Ralf, 74, glömdes bort i arton timmar på akutens toalett! Ralf kom in i redan dåligt skick, efter ett fall i hemmet då han legat utan Read More …

Jamen då så! Ersättning!

Tack Sverige! Nu vet jag exakt på öret hur mycket mitt liv är värt – 4.070 riksdaler, varken mer eller mindre. Eller jo, förresten, mindre. Mitt liv är värt ca Read More …

Personal anmäler Karolinska

Personal från Radiumhemmet anmäler Karolinska cancerkliniken och kräver en grundlig inspektion. Anmälarna känner sig pressade att vara anonyma, av rädsla för att förlora sina jobb, vilket ytterligare spär på den Read More …

Lämnades ensam – skadade sig

En patient med beslut om personlig assistans vid Skellefteå lasarett lämnades ensam, föll och skadade sig.

Orimlig arbetsbörda kan ge psykisk ohälsa

Forskaren Irene Jensen konstaterar att stress på jobbet är vanligaste orsaken till sjukskrivning pga psykisk ohälsa. Nya riktlinjer tas nu fram för hur företagshälsan och arbetsgivare bättre ska kunna förebygga Read More …

Felaktigt givande av läkemedel

Hallands sjukhus har Lex Maria-anmält sig själv efter en incident då en undersköterska givit ett läkemedel intravenöst istället för genom slang i magsäcken. Händelsen medförde stor risk för skada för Read More …

Vägrade byta blöja

”Den ljusnande framtid är vår!” Inte om man behöver hamna på äldreboende inte! Händelsen med personal som vägrat boende toalettbesök och som sedan inte heller ville byta blöja, har Lex Sarah-anmälts. Read More …

Extern granskning!

Nu är läget så illa på Karolinska att läkare kräver en extern granskningsgrupp för arbetsmiljön och patientsäkerheten. Illa. Riktigt illa. ”-Orealistisk situation” säger klinikombudet åt sjukhusledningens intentioner att öppna hundra Read More …

Erika Ullberg (S) svarar

Den 10e september skrev jag en kommentar på att landstingsledningen i Stockholm satt in åtta externa ekonomikonsulter för att se till att sjukhusens budgetmål kan nås. Kostnaderna är nämligen på tok Read More …