Om

Perspektiv. Att ha det är viktigt. Både som människa men också som samhällsinstans. Att ha en kompass, en fyr som leder.

PatientPerspektiv är en sådan kompass – en aktionsgrupp som verkar för ökad patientsäkerhet och bättre bemötande inom svenska vården.141kop2lit800

Aktionsgruppen PatientPerspektiv består både av vårdpersonal och vårdoffer. Gemensamt för oss alla är dock att vi vill bidra till positiva och långvariga förbättringar. Syftet med PatientPerspektiv är i första hand läkande för dem som deltar som vårdoffer, samt i andra hand preventivt; att bidra till att förhindra att fler drabbas av olyckor i vården.

Mia Berg – grundare av PatientPerspektiv samt offer för vårdskada. Jobbar som stilkonsult för Stilverket. Kontakta Mia på mia@patientperspektiv.org

Niclas Elison – gruppens juridiskt sakkunnige. Genom Niclas har PP möjligheten att erbjuda specialiserad kompetens inom juridiska frågor gällande vårdfall. Niclas driver egna Advokatfirman Elison.

Joe Danielson – anhörig till offer i vården (Mia) samt skribent och B2B-konsult för Joe Communications

Aigul & Pär Roos – anhöriga till offer i vården. Aigul jobbar som underskötersköterska på vårdboende och Pär jobbar i saneringsindustrin.

Ett litet förtydligande: det finns en personlig blogg med samma namn som vår förening, vi är inte associerade på något vis. Den är den och vi är vi. Den finns här.

 

grupploggajoeturk200